ครี-พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา & เสริฐ-ประเสริฐ เวชมัชฌิมาบุญ

รักต่างขั้วแต่ลงตัวกว่าใคร

หากเปรียบความรักเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดให้คนสองคนมาพบกัน ผู้ชายขั้วบวกแบบคุณเสริฐ-ประเสริฐ เวชมัชฌิมาบุญ คงถูกความรักจากสาวขั้วลบอย่าง คุณครี-พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา ดึงดูดให้ตัดสินใจใช้อนาคตร่วมกันในฐานะคู่ชีวิต