สุขภาพสุขเพศ : 7 ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการตรวจภายใน
  
  
ColumDetail
26
สุขภาพสุขเพศ : 7 ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการตรวจภายใน
 
 

Hug Magazine ปีที่ 8 ฉบับที่ 11
สุขภาพสุขเพศ


 7 ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการตรวจภายใน

 7 ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการตรวจภายใน    ขอสอบถามคุณหมอเรื่องตรวจภายใน เพราะสงสัยมานานแล้ว ผู้หญิงเราควรตรวจภายในตอนช่วงอายุเท่าไหร่คะ ดิฉันตอนนี้อายุยี่สิบกว่าๆ จะไปตรวจก็กลัวค่ะ อยากทราบว่าการตรวจภายในมีขั้นตอนที่ยุ่งยากไหมคะ กลัวเจ็บมากด้วยค่ะ เพราะยังไม่เคยมีอะไรกับแฟน แล้วก็กลัวว่าถ้าวันหนึ่งมีอะไรกับแฟน แฟนจะเข้าใจผิดว่าเราไม่เวอร์จิ้นหรือเปล่า และเราสามารถเลือกตรวจเฉพาะกับหมอผู้หญิงได้ไหมคะ
   
    ตอบ การตรวจภายในเป็นการตรวจทางคลินิกของแพทย์ ที่องค์การอนามัยโลกยกย่องว่า เป็นการตรวจที่คุ้มค่าที่สุดกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป การตรวจภายใน ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ไม่เจ็บปวด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ค่าใช้จ่ายไม่แพง ในโรงพยาบาลรัฐ สามารถใช้สิทธิบัตรได้ ตั้งแต่ข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรทอง แต่สามารถคัดกรองโรค และวินิจฉัยโรคได้เป็นจำนวนมาก

    7 ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการตรวจภายใน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้หญิงมีดังนี้ค่ะ

   1. ความเชื่อที่ผิด : ไม่มีแฟนไม่ควรตรวจภายใน

ความเชื่อที่ถูก : ไม่มีแฟน ไม่เคยผ่านเพศสัมพันธ์ สามารถตรวจภายในได้
การตรวจภายใน ประกอบด้วย 3 ขึ้นตอนคือ
    1. ดู
    2. ใส่เครื่องมือ เพื่อตรวจช่องคลอด ตรวจปากมดลูก
    3. แพทย์ใช้นิ้วมือคลำอวัยวะภายในช่องเชิงกราน มดลูก และปากมดลูก ในบางกรณี อาจแค่ดู ไม่ต้องใส่เครื่องมือ หรือใช้มือคลำเข้าไปภายในหากช่องคลอดไม่ยืดขยาย
    การตรวจภายในจะตรวจหามะเร็งปากมดลูกพร้อมไปด้วย หรือไม่ตรวจก็ได้ แต่การตรวจหามะเร็งปากมดลูก ต้องทำไปพร้อมกับการตรวจภายใน คือเมื่อสอดใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องคลอด จะใช้อุปกรณ์ที่คล้ายไม้ง่าม หรือพู่กัน ป้ายเซลล์ที่ปากมดลูกไปตรวจทางเซลล์วิทยา
    สมาคมสูติ – นรีแพทย์ แห่งประเทศอเมริกา (ACOG) แนะนำว่า เด็กหญิงอายุ 13 – 15 ปี ควรได้พบสูติ – นรีแพทย์ เพื่อปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้ทางอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น การพัฒนาทางเพศ เพศศึกษา การคุมกำเนิด ฯลฯ แต่ไม่จำเป็นตรวจภายใน ในกรณีที่ไม่มีอาการผิดปกติ แต่เมื่อมีอาการผิดปกติ ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ควรต้องตรวจภายใน โดยอาการผิดปกติที่ควรตรวจภายในมีดังต่อไปนี้ค่ะ
    1.1 ตกขาวผิดปกติ เช่น ตกขาวมีสี มีกลิ่น มีปริมาณมาก ตกขาวปนเลือด ตกขาวปนหนอง
    1.2 มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด เช่น มามาก มานาน มากะปริดกะปรอย มาทุกวัน
    1.3 ปวดท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุ
    1.4 คลำพบก้อน ที่บริเวณท้องน้อย ช่องคลอด หรือที่อวัยวะสืบพันธ์ภายนอก
    1.5 ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ปัสสาวะปนหนอง
    1.6 มีบุตรยาก
    1.7 มีอาการเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์
    ในบางกรณี ช่องคลอดไม่ยืดขยาย แต่มีความจำเป็นต้องตรวจภายใน แพทย์อาจตรวจทางทวารหนักแทนได้

    2. ความเชื่อที่ผิด : มีประจำเดือนห้ามตรวจภายใน
ความเชื่อที่ถูก : เนื่องจากขั้นตอนการตรวจภายในสะอาด ไม่เกิดอันตรายต่อผู้รับการตรวจ ในช่วงที่มีประจำเดือนจึงสามารถตรวจได้ แต่อาจจะตรวจหามะเร็งปากมดลูกไม่ได้ เพราะเลือดอาจทำให้การอ่านเซลล์ปากมดลูกผิดพลาด ความเชื่อนี้อาจทำให้เกิดอันตราย เพราะหากไม่ตรวจ จะพบโรคล่าช้า เนื่องจากหลายคนไม่ได้เป็นประจำเดือนแต่เป็นเลือดผิดปกติ จากเนื้องอก มะเร็ง หรือมีของแปลกปลอมในช่องคลอด

    3. ความเชื่อที่ผิด : ไม่มีอาการอะไรไม่ต้องตรวจภายใน
ความเชื่อที่ถูก : ควรตรวจภายในทุกปี เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ก่อนจะมีอาการ สำหรับการตรวจหามะเร็งปากมดลูก คำแนะนำ ราชวิทยาลัยสูติ – นรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้หญิงไทยทุกคน ตรวจหามะเร็งปากมดลูก เมื่ออายุครบ 21 ปี หากปกติควรตรวจทุกสามปี เมื่ออายุ 30 ปี ควรตรวจหามะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวจหาไวรัสเอชพีวีที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก และตรวจทุก 5 ปี จนถึงอายุ 65 ปี

    4. ความเชื่อที่ผิด : การตรวจโดยอัลตร้าซาวนด์สามารถทดแทนการตรวจภายในได้

ความเชื่อที่ถูก : อัลตร้าซาวนด์เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อน สร้างภาพให้เห็นในจอ ไม่สามารถทดแทนการตรวจภายในได้ ไม่สามารถตรวจหามะเร็งปากมดลูก ไม่สามารถตรวจหาการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอด ปากมดลูก และมดลูก หลายโรคที่มีขนาดเล็ก เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ อัลตร้าซาวนด์ไม่สามารถตรวจหาเจอ แต่การตรวจภายในก็อาจต้องอาศัยอัลตร้าซาวนด์ในบางครั้ง เช่น เจอความผิดปกติแต่แยกโรคไม่ได้ ว่าเป็นเนื้องอกมะเร็งของรังไข่ หรือเป็นของมดลูก ก็อาจต้องใช้อัลตร้าซาวนด์ช่วย

    5. ความเชื่อที่ผิด : ตรวจภายในทำให้ไม่บริสุทธิ์ ช่องคลอดหลวม

ความเชื่อที่ถูก : คำว่าไม่บริสุทธิ์ตามความหมายทางขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎหมาย คือช่องคลอดมีการล่วงล้ำอวัยวะเพศชายผ่านเยื่อพรหมจรรย์ ซึ่งแม้ผ่านแค่องคุลีก็เรียกไม่บริสุทธิ์ การตรวจภายในโดยใช้เครื่องมือจึงไม่เข้าข่าย ทำให้เสียความบริสุทธิ์ ทั้งไม่ทำให้ช่องคลอดหลวม เพราะไม่ได้ไปทำลายกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของช่องคลอดแม้แต่น้อย

    6. ความเชื่อที่ผิด : การตรวจภายในเป็นเรื่องน่าอาย เจ็บมาก
ความเชื่อที่ถูก : หากแพทย์ ตรวจด้วยความนุ่มนวล ใช้เครื่องมือสอดใส่ขนาดเหมาะสม การตรวจภายในไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เจ็บแม้แต่น้อย มิหนำซ้ำกลับทำให้หายเจ็บ เช่น กรณีที่เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือช็อกโกแล็ตซีสต์ หลังจากตรวจภายใน ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง การรักษาก็ทำให้หายเจ็บปวด สำหรับเรื่องอาย เคยสอบถามคนไข้ ว่าทำไมต้องอาย เธอบอกว่าอายเพราะกลัวหมอจำได้ สำหรับเหตุผลนี้ รับรองไม่มีหมอคนไหน ปิดหน้าคนไข้ตรวจภายใน แล้วบอกชื่อคนไข้ได้ จากการตรวจภายใน แม้แต่คนเดียว

    7. ความเชื่อที่ผิด : ก่อนไปตรวจต้องเตรียมตัวให้พร้อม โกนขน สวนล้างช่องคลอด

ความเชื่อที่ถูก : ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวพิเศษ บางรายกลัวหมอรังเกียจ ฉีดน้ำหอมจนหอมฟุ้งก็มี การเตรียมตัวทำให้ตรวจหาความผิดปกติไม่พบ คำแนะนำคือ อาบน้ำธรรมดา นุ่งเสื้อผ้าที่ถอดได้ง่าย และปัสสาวะทิ้งก่อนเข้าตรวจภายใน เพราะหากกลั้นปัสสาวะ จะมีถุงปัสสาวะโป่ง ซึ่งทำให้หมอเข้าใจผิดว่ามีซีสต์ในท้อง
    แถมท้าย ปัจจุบัน สูติ – นรีแพทย์หญิงมีจำนวนมาก กว่าสูติ – นรีแพทย์ชาย หากไม่สบายใจ สามารถแจ้งความจำนงได้ ว่าต้องการตรวจกับใครค่ะ แต่ที่พบเห็นมา เป็นแบบลางเนื้อชอบลางยา บางคนขอตรวจกับหมอผู้ชาย ว่านุ่มนวลกว่าหมอผู้หญิงก็มีค่ะ

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);