ชีวิต ความรักกับจักรวาล : คู่แท้... สร้างได้! (ประคองรักไม่ให้ล่ม ภาควิทยาศาสตร์)
  
  
ColumDetail
12
ชีวิต ความรักกับจักรวาล : คู่แท้... สร้างได้! (ประคองรักไม่ให้ล่ม ภาควิทยาศาสตร์)
 
 

HUG Magazine ปีที่ 8 ฉบับที่ 9
ชีวิต ความรักกับจักรวาล


คู่แท้... สร้างได้!

คู่แท้... สร้างได้!
(ประคองรักไม่ให้ล่ม ภาควิทยาศาสตร์)

     คู่แท้ของเรา แน่นอนไม่ใช่คู่แท้แบบที่เราเรียกกันว่า ‘โซลเมต’ (Soulmate) เพราะถ้าโซลเมตมีจริงได้ถูกกำหนดไว้แล้ว โดยอำนาจเหนือธรรมชาติ
     คู่แท้ของเราหมายถึง คู่ชีวิตที่เมื่อคนสองคนตกลงปลงใจร่วมชีวิตกันแล้ว ก็ควรใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน ตราบเท่าที่คนทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ หรืออย่างน้อยก็ถึงจนกระทั่งคนใดคนหนึ่งจากไปก่อนอย่างไม่มีวันกลับ
     เรื่องชีวิตความรักแบบคู่แท้ จริงๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธว่า ไม่ดีงามและไม่มีคุณค่า มิใช่เฉพาะกับคนสองคนเท่านั้น หากดีงามและมีคุณค่าสำหรับสังคมส่วนรวมด้วย

อย่างไรหรือ?
     เฉพาะช่วยลดปัญหาผลกระทบต่อสังคม จากคนสองคนที่มีปัญหาต่อกัน ซึ่งบ่อยครั้งก็เกิดผลกระทบเป็นความรุนแรง หรือความสูญเสียต่อสังคม
    ในทางตรงกันข้าม ชีวิตความรักแบบคู่แท้ ก็สร้างความงดงามและความหวังแก่สังคม
    แต่ในโลกความจริง โดยเฉพาะอย่างสภาพการณ์ของโลกปัจจุบัน และแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยของเราด้วย เรื่องของคู่แท้ดูกำลังมีปัญหา
    ถ้าจะดูเฉพาะชีวิตคู่ที่มีการแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีหลายประเทศทั่วโลก และกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในโลกตะวันตก เช่น อังกฤษ สถิติปัจจุบันคือ ชีวิตการแต่งงานของคนอังกฤษกว่าครึ่ง ต้องจบลงด้วยการหย่า
    ในประเทศไทยของเราก็เช่นกัน ถึงแม้สถิติการหย่าจะไม่มีสัดส่วนสูงเท่าอังกฤษ แต่ก็กำลังเพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างรวดเร็ว
    แสดงว่าในโลกความจริง ‘คู่แท้’ กำลังจะเป็น ‘วัตถุโบราณ’ แล้วใช่ไหม
    ผู้เขียนเชื่อว่า ไม่ใช่!
    แล้วจะทำอย่างไร
    จะป้องกันมิให้ ‘คู่แท้’ กลายเป็น ‘วัตถุโบราณ’ ได้อย่างไร
แนวทางหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นคือ ให้มองการแก้ไขปัญหาของเราเหมือนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ที่จะต้องตั้งโจทย์ให้ชัดเจน แล้วค้นหาสาเหตุให้ถูกจุด เพื่อแก้โจทย์ให้ถูกทาง

ทำอย่างไร?
    แนวทางหนึ่งคือ มองปัญหาเรื่องชีวิตคู่ เปรียบเทียบกับการเดินทางของเรือข้ามห้วงทะเลลึก มองหาสาเหตุการล่มสลายของชีวิตคู่ เหมือนกับการหาสาเหตุของการอับปางของเรือ แล้วก็สร้างภูมิต้านทานต่อมรสุมที่กระหน่ำเรือชีวิตคู่ระหว่างการเดินทางของชีวิต ตามด้วยวิธีการรักษาชีวิตคู่ที่เกิดปัญหา หรือการซ่อมรักษาเรือที่เกิดความเสียหายจากมรสุมที่โหมกระหน่ำ
    ดูกรณีของเรือก่อน
    การเดินทางของเรือข้ามห้วงทะเลลึก จะไปตลอดรอดถึงฝั่งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญคือ กัปตันเรือ สภาพของเรือและลูกเรือ แล้วก็พายุมรสุมที่เกิดขึ้น ระหว่างการเดินทาง ความสามารถ ความตระหนักและความรับผิดชอบในภารกิจหน้าที่ของ ‘กัปตันเรือ’
    สภาพของเรือกับความพร้อมสำหรับการเดินทางข้ามห้วงทะเลลึก ที่จะต้องเผชิญกับพายุมรสุมระหว่างการเดินทาง
    ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของลูกเรือและผู้โดยสาร!
    ความรุนแรงของพายุมรสุม ที่กระหน่ำเรือระหว่างการเดินทาง!
สำหรับกรณีของชีวิตคู่ โดยภาพรวมก็คล้ายกับเรือท่องห้วงทะเลลึก แต่มีความซับซ้อนกว่า และมีความเสี่ยงต่อการอับปางของชีวิตคู่มากกว่าเรือ
    ในส่วนที่คล้ายกัน การเดินทางของชีวิตคู่ก็ขึ้นอยู่กับ ‘หัวหน้าครอบครัว’ (คล้ายกัปตันเรือ) และมรสุมของชีวิตคู่ (คล้ายกับพายุมรสุมที่กระหน่ำเรือ) ว่ารุนแรงแค่ไหน และหัวหน้าครอบครัว เผชิญหน้ากับมรสุมชีวิตคู่อย่างไร ด้วยความสามารถ ความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่อการเดินทางของชีวิตคู่แค่ไหน อย่างไร
    แล้วความซับซ้อน และความเสี่ยงที่ชีวิตคู่มีมากกว่าเรือท่องห้วงทะเลลึกล่ะ
    ข้อแรกคือ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าครอบครัว เปรียบเทียบกับกัปตันเรือ
    สำหรับยุคปัจจุบัน หัวหน้าครอบครัวมีถึง 2 คน มิใช่เพียงคนเดียวดังในอดีต ไม่เหมือนกับกัปตันเรือ ไม่ว่ายุคสมัยไหนจะมีเพียงคนเดียวเสมอ
    หัวหน้าครอบครัวยุคปัจจุบันมีสองคนคือ สามีและภรรยา
    การมีสองคน ร่วมกันเป็นหัวหน้าครอบครัว จริงๆ แล้ว มีจุดแข็งคือ การมีคนสองคน ร่วมกันคิด ทำและเผชิญกับปัญหาด้วยกันเสมือนเป็นคนสองคน แต่มีจิตวิญญาณร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็เหมือนกับเรือชีวิตคู่ มีซูเปอร์กัปตันเพียงคนเดียว (แต่รวมสองพลัง) และโอกาสที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่โตเพียงใดก็มีสูงมาก!
แต่โดยธรรมชาติของมนุษย์ คนสองคนแม้แต่ที่ร่วมจิตร่วมความตั้งใจจะใช้ชีวิตร่วมกัน ก็ยังเป็นคนสองคน ที่มีพื้นฐานความคิด อุปนิสัยและความฝันใฝ่ของชีวิตที่ต่างกันอยู่ดี!
    ข้อที่สอง อุปสรรคปัญหาหรือมรสุมที่ชีวิตคู่ต้องเผชิญ
    อย่างเผินๆ อุปสรรคพายุมรสุมที่เรือท่องห้วงทะเลลึกจะต้องเผชิญดูจะน่ากลัวกว่า อุปสรรคปัญหามรสุมที่ชีวิตคู่ต้องเผชิญ เพราะภาพความน่ากลัวและการสูญเสียของชีวิตและเรือที่เกิดจากพายุในห้วง ทะเลลึก เป็นที่ประจักษ์คือรับรู้กันมานานในประวัติศาสตร์ ส่วนการเดินทางของมนุษย์ ในขณะที่อุปสรรคปัญหาหรือมรสุมที่ชีวิตคู่จะต้องเผชิญ มักจะถูกมองว่า เป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่มีภาพฝังใจ ‘ร่วมกัน’ ในสังคมมนุษย์ ดังเช่น ภาพความน่ากลัวที่ชาวเรือต้องเผชิญกับพายุมรสุมหน้า
    อย่างไรก็ดี ในที่สุดของที่สุด มนุษย์ก็มีความพิเศษอยู่ในตัว เหนือสัตว์โลกอื่นๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ผู้เขียนเชื่อมั่นและตั้งความหวังจากเพื่อมนุษย์ก็คือ ความใฝ่ดี ความจริงแท้ของจิตวิญญาณมนุษย์ ที่เชื่อมั่นในสัจธรรมและความอยู่รอดของมนุษยชาติว่าขึ้นอยู่กับมนุษย์ของโดยส่วนรวม
    บทสรุปรวบยอดเรื่องของเราวันนี้ ผู้เขียนขอมอบให้กับทุกคน จึงเป็นว่า คู่แท้สร้างได้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคนสองคน ที่ร่วมกัปตันเรือชีวิตคู่ว่าจะรวมพลังกัน ให้เป็น ‘หนึ่งพลังคูณสอง’ หรือในทางตรงกันข้าม จะยอมให้เป็นไปตามกระแสสังคม คือ ‘หนึ่งพลังหารด้วยสอง’ ที่ย่อมอ่อนพลังลง หรือหมดพลังไปเลย คือ ‘หนึ่งพลังหารด้วยอินฟินิตี’

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);