สุขภาพสุขเพศ : คลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอด อันไหนดีกว่า
  
  
ColumDetail
24
สุขภาพสุขเพศ : แบบไหนดีกว่าคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอด
 
 

HUG Magazine ปีที่ 8 ฉบับที่ 9
สุขภาพสุขเพศ : พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

คลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอด อันไหนดีกว่า
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

แบบไหนดีกว่าคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอด

    สวัสดีครับ เนื่องจากอีก 2 เดือนข้างหน้านี้ผมและภรรยาจะต้องตัดสินใจเลือกแพ็คเกจคลอดแล้วครับ อยากทราบว่าคลอดแบบไหนดีกว่ากัน ระหว่างผ่าคลอดกับคลอดเอง ภรรยาผมเป็นคนรูปร่างกลางๆ ไม่อ้วนไม่ผอม บางตำราก็บอกว่าคลอดเอง บางตำราก็บอกว่าผ่าคลอด คนรอบตัวพูดไม่เหมือนกันสักคนเลยครับ และนี่ก็เป็นท้องแรกของภรรยาด้วย ผมชักหวั่นๆ แล้ว ตื่นเต้นมากครับ
ณัฐดนัย

 ..............................................................................................................

 
    ตอบ ปัจจุบันคนเราต้องการความรวดเร็ว วางแผนเวลาได้ การผ่าตัดคลอดจึงเพิ่มขึ้นมาก จากร้อยละ 20 ที่ควรจะเป็น เพิ่มเป็นร้อยละ 40 – 50 อันที่จริงการคลอดที่ดีที่สุดที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือ การคลอดตามธรรมชาติ ซึ่งประชากรทั่วไปมีโอกาสคลอดปลอดภัยประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกประมาณร้อยละ 20 หากจะให้ปลอดภัยต้องผ่าตัดคลอด

     การคลอดตามธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอด มีทั้งข้อดีข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการคลอดเองตามธรรมชาติ

    1. หลังคลอดแม่ฟื้นตัวเร็ว คุณแม่คนเดียวกันที่เคยผ่าคลอด ท้องต่อมาสามารถคลอดตามธรรมชาติได้ สามารถยืนยันถึงข้อเท็จจริงนี้
    2. ไม่เจ็บแผลผ่าตัด ไม่มีแผลผ่าตัดหน้าท้อง บางคนไม่อยากให้มีแผลที่หน้าท้อง
    3. ไม่ต้องบล็อกหลัง หรือวางยาสลบเพื่อผ่าตัดคลอด ซึ่งอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น แพ้ยา ความดันโลหิตตก หรือปวด มึน เวียน ศีรษะ ฯลฯ
    4. มีลูกได้หลายคน ขณะผ่าตัดคลอดหากผ่าซ้ำเกินท้องที่ 3 อาจจะเกิดอันตราย
    5. โอกาสตกเลือดหลังคลอดน้อยกว่า การคลอดเสียเลือดเฉลี่ยไม่ถึง 500 ซีซี ขณะผ่าคลอดเสียเลือดเฉลี่ยประมาณ 500 ซีซี หรือมากกว่า
    6. ลูกแข็งแรงกว่า โอกาสที่จะมีปัญหาระบบหายใจน้อยกว่าการผ่าคลอด
    7. แม่ให้นมลูกสำเร็จมากกว่าผ่าคลอด
    8. รูปร่างแม่เข้าที่เร็วกว่าผ่าตัดคลอด
    9. คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจ ที่ได้ผ่านการคลอดที่ต้องใช้เวลาและความยากลำบากร่วมกัน
    10. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดคลอด เช่น ลำไส้อุดตัน แผลติดเชื้อ มดลูกอักเสบ

ข้อเสียของการคลอดเองตามธรรมชาติ
    1. ไม่สามารถกำหนดเวลาการคลอดได้ ต้องรอธรรมชาติพร้อม ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ไม่พร้อม ไม่มีญาติดูแล การเดินทางไปโรงพยาบาลไม่สะดวก
    2. ใช้เวลารอคอยนาน เฉลี่ย 8 – 12 ชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มปวดคลอด ทำให้มารดาอ่อนเพลีย เหน็ดเหนื่อย มารดาบางคนอดทนต่อความเจ็บปวดไม่ได้
    3. หากมีข้อบ่งชี้ที่จะผ่าตัดคลอดแล้วฝืนคลอด อาจเกิดอันตราย ทั้งแม่และลูก
    4. มารดาบางรายกลัว ไม่ร่วมมือ ในการคลอด ทำให้คลอดยาก ไม่มีแรงเบ่ง
    5. อาจเกิดเหตุการณ์กะทันหัน จนเกิดอันตราย เช่น ทารกขาดออกซิเจนในครรภ์ สายสะดือทารก ถูกกด เป็นปม พันคอ รกลอกตัวก่อนกำหนด ตกเลือด เป็นต้น
    6. หากคลอดยาก ใช้เครื่องมือช่วยคลอด อาจทำให้เกิดปัสสาวะเล็ดในภายหลัง

ข้อดีของการผ่าตัดคลอด
    1. เป็นการช่วยชีวิตมารดาและทารก กรณีที่คลอดเองอาจเสี่ยงอันตราย เช่น ทารกไม่ได้อยู่ในท่าศีรษะ เชิงกรานแม่ไม่เป็นสัดส่วนกับศีรษะทารก มารดาตกเลือดก่อนคลอด ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน เคยผ่าตัดคลอดมาก่อน หากคลอดเองมดลูกอาจเสี่ยงแตก มารดาท้องแรกอายุมาก มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง ฯลฯ
    2. กำหนดเวลาได้ ใช้เวลาผ่าตัดคลอดไม่นาน เมื่อเทียบกับการคลอดเองตามธรรมชาติ
    3. อันตรายไม่มาก เนื่องจากปัจจุบัน หมอมีความรู้ความชำนาญ ยาฆ่าเชื้อโรคมีประสิทธิภาพ
    4. เป็นทางเลือกในกรณีที่ท้องก่อนคลอดยากจนเด็กพิการหรือเสียชีวิตก็เปลี่ยนมาผ่าตัดคลอด

ข้อเสียของการผ่าตัดคลอด
    1. เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าคลอดเองตามธรรมชาติ
    2. ไม่สามารถมีลูกได้มาก โดยทั่วไป ไม่ควรผ่าตัดคลอดซ้ำเกิน 3 ครั้ง
    3. แผลผ่าตัดมีโอกาสอักเสบมากกว่าแผลคลอดตามธรรมชาติ
    4. มีโอกาสมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอด เช่น มีพังผืดในช่องท้อง ลำไส้อุดตัน มีรกเกาะต่ำ ทำให้ตกเลือดก่อนคลอดในท้องต่อไป มีรกเกาะผิดปกติทำให้ตกเลือดหลังคลอดในท้องต่อไป มีโอกาสต้องตัดมดลูกหลังคลอดสุงกว่าการคลอดเอง
    5. การให้นมแม่สำเร็จน้อยกว่า การฟื้นตัวของแม่ช้ากว่าการคลอดตามธรรมชาติ
    อย่างไรก็ตาม เหตุผลดังกล่าวเป็นแหตุผลทางวิชาการ คนเลือกวิธีคลอดนั้นมักเลือกตามเหตุผลส่วนตัว เหตุผลของครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรอบข้าง และเหตุผลของแพทย์
    จากประสบการณ์ นอกจากเหตุผลทางการแพทย์แล้ว คนที่ไม่กลัวการคลอดเองตามธรรมชาติ มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคลอดง่าย มีแนวโน้มที่จะคลอดเองตามธรรมชาติ แต่หากมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคลอดยาก มักจะเลือกการผ่าตัดคลอด
    หมอพยาบาลก็เช่นกัน หมอสูติที่เคยคลอดเองมาก่อน มักจะมั่นใจในการดูแลการคลอดตามธรรมชาติมากกว่าหมอสูติที่เคยคลอดโดยการผ่าตัดคลอด ส่วนพยาบาลที่ทำงานห้องคลอด ทำคลอดคนไข้ มีแนวโน้มจะคลอดเองตามธรรมชาติ แต่พยาบาลที่ทำงานห้องผ่าตัด คุ้นเคยการผ่าตัดคลอด ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกการผ่าตัดคลอดมากกว่า  

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);