กฎหมายสามัญประจำบ้าน : สัญญาก่อนสมรส
  
  
ColumDetail
09
กฎหมายสามัญประจำบ้าน : สัญญาก่อนสมรส
 

HUG Magazine ปีที่ 7 ฉบับที่ 11
กฎหมายสามัญประจำบ้าน

 

 สัญญาก่อนสมรส

 

สัญญาก่อนสมรส


    ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากหญิงสาวคนหนึ่งเพื่อถามปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินและการแต่งงานของเธอ โดยสรุปดังนี้
    ‘ดิฉันอายุ 42 ปี มีที่ดินทรัพย์สินมาก ตกลงจะแต่งงานกับนายอาชา อายุ 20 ปี ฐานะยากจน ดิฉันกลัวว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วนายอาชาจะมายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของดิฉัน ดิฉันจึงทำสัญญากับเขาก่อนจะแต่งงานกันมีข้อความว่า
    ข้อ 1. ห้ามนายอาชามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของดิฉันทั้งสิ้น
    ข้อ 2. นายอาชาจะต้องร่วมหลับนอนกับดิฉันทุกคืนจนกว่าจะหย่ากัน
    หากนายอาชาผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายจะหย่ากันทันที ดิฉันทำสัญญาแบบนี้ใช้ได้ไหมคะ’
กุหลาบ เวียงพิงค์

                        .............................................................................................

    อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้ ‘คนอะไรไม่รู้จะแต่งงานกับคนจน แต่กลัวสามีคนจนจะมาเอาสมบัติ แถมยังบังคับให้สามีต้องนอนกับเธอทุกคืนด้วย’ กลัวอย่างนี้ โลกีย์สูงอย่างนี้ สงสัยว่าเจ้าอาชาผัวคนจนคนนี้จะยอมแต่งด้วยหรือไม่   
    เอาละจะทำสัญญากันอย่างไรก็ไม่ว่ากัน แต่ก่อนจะตอบจดหมาย ข้าพเจ้าขออธิบายเรื่อง ‘สัญญาก่อนสมรส’ เพื่อให้ความรู้กฎหมายแก่พี่น้องก่อน
    เป็นเรื่องน่าเห็นใจ ถ้าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมีฐานะดี มีกิจการมากกมายใหญ่โต เมื่อแต่งงานไปแล้วถ้าอีกฝ่ายมายุ่งเกี่ยวในทรัพย์สินของอีกฝ่ายก็จะเกิดความวุ่นวายในครอบครัวขึ้นได้ กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้มีสิทธิทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนสมรสกันได้ แต่การทำสัญญาก่อนสมรสจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (1) ต้องเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้น คือ กฎหมายอนุญาตให้ทำสัญญาได้เฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้น
     ตัวอย่าง    นายแดงกับนางเขียวทำสัญญากันว่าต่างฝ่ายต่างจัดการทรัพย์สินของตน ห้ามมิให้ฝ่ายใดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่ง สัญญานี้ใช้บังคับได้ เพราะเกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนสมรส หากเป็นสัญญาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทำไม่ได้ ถึงทำไปก็ไม่มีผลตามกฎหมาย
     ตัวอย่าง    นางเขียวทำสัญญากับนายแดงว่าเมื่อแต่งงานแล้ว นายแดงจะต้องร่วมหลับนอนกับนางเขียวทุกคืน คืนละ 2 ครั้ง ดังนี้ สัญญานี้ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนสมรส และสัญญานี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ใช้บังคับไม่ได้ เป็นโมฆะ (หมายเหตุ – เพราะผู้ชายเป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรจึงจะประกอบกามกิจได้ทุกคืน คืนละ 2 ครั้งตามสัญญา)   
    (2) สัญญาก่อนสมรสจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือให้ใช้   กฎหมายประเทศอื่นบังคับ มิฉะนั้นสัญญาจะเป็นโมฆะ
    ตัวอย่าง    นายแดงทำสัญญากับนางเขียวว่า ให้นางเขียวนำทรัพย์สินของนายแดงที่ได้จากการขายยาบ้าไปฟอกเงิน ดังนี้ สัญญาเป็นโมฆะ
ตัวอย่าง โรเบิร์ต ชาวอเมริกัน ทำสัญญากับนางเขียวว่า เมื่อแต่งงานกันแล้วให้ใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับเกี่ยวกับทรัพย์สินของคู่สมรส ดังนี้ สัญญาเป็นโมฆะเพราะสัญญาไม่ใช้กฎหมายไทย   
     (3) สัญญาก่อนสมรสนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อคู่สมรสพร้อมพยาน 2 คนขึ้นไป คือ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ คู่สมรสลงชื่อ มีพยาน 2 คนขึ้นไปลงชื่อเป็นพยานด้วย เพื่อจะได้ใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้เมื่อสมรสกันแล้ว ถ้าทำด้วยปากเปล่าถือว่าสัญญาก่อนสมรสนั้นใช้ไม่ได้ เป็นโมฆะ
     (4) สัญญาก่อนสมรสนั้นจะต้องจดแจ้งสัญญานั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส คือ จะทำกันมุบมิบสองคนเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้ จะต้องนำสัญญาก่อนสมรสนั้นไปจดแจ้งในทะเบียนสมรสเพื่อให้คนอื่นทราบด้วย ถ้าไม่ได้จดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรสถือว่าสัญญานี้เป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ เหล่านี้คือหลักกฎหมายที่สำคัญที่สามีภริยามีสิทธิจะทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนสมรส
     ขอย้ำว่าจะต้องเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนสมรสเท่านั้นจึงจะใช้บังคับได้ จะไปทำสัญญาอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น สัญญาห้ามคู่สมรสมองหน้าหรือยิ้มให้กับคนอื่น หรือสัญญาให้หลับนอนกันทุกคืนอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาด เป็นโมฆะแน่นอน ใครดัดจริตทำสัญญาบ้าๆ บอๆ เช่นนั้นย่อมเป็นโมฆะ                   
     ปัญหาที่น่าคิดก็คือสามีภริยาทำสัญญากันไว้ก่อนสมรส แต่คนภายนอกเขาไม่รู้ว่ามีสัญญา อย่างนั้นจะมีผลผูกมัดเขาด้วยหรือไม่ เพราะถ้าคนภายนอกเขาไม่รู้ จะให้เขาต้องรับผิดตามสัญญาเห็นจะไม่เป็นธรรมแก่เขา แต่ถ้าเขารู้เขาต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นด้วย นี่คือหลักกฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริต
     ตัวอย่าง นายแดงกับนางเขียวทำสัญญาไว้ก่อนสมรสว่า ให้นางเขียวเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่เพียงผู้เดียว แต่ปรากฏว่านายแดงไปทำสัญญาให้นายเหลืองเช่าอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นสินสมรสเป็นเวลา 3 ปี โดยเหลืองไม่รู้ว่าแดงกับเขียวมีสัญญาก่อนสมรสให้นางเขียวเป็นผู้จัดการสินสมรสคนเดียว
     ดังนี้ กฎหมายคุ้มครองเหลืองบุคคลภายนอกผู้สุจริต สัญญาเช่าย่อมผูกพันแดงและเขียว คือสัญญาเช่านั้นใช้ได้ แต่ถ้าเหลืองรู้มาก่อนว่ามีสัญญาก่อนสมรสให้เขียวเป็นผู้จัดการสินสมรสคนเดียว แล้วเหลืองยังขืนทำสัญญาเช่ากับแดง ซึ่งไม่มีสิทธิให้เช่าอาคารนั้น ดังนี้ สัญญาเช่าย่อมไม่ผูกพันแดงและเหลือง ใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย
     คำถามมีว่าคู่สมรสทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินไว้ก่อนสมรสแล้วต่อมาหลังจากสมรส คู่สมรสจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญานั้นได้หรือไม่
     ตัวอย่าง    นายแดงกับนางเขียวสัญญาก่อนสมรสว่า ให้นางเขียวเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่เพียงผู้เดียว ได้จดแจ้งสัญญาไว้ในทะเบียนสมรสแล้ว ต่อมาอีก 1 ปี แดงกับเขียวจะเปลี่ยนสัญญา เป็นให้นายแดงเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่เพียงผู้เดียว แล้วทั้งคู่นำสัญญาใหม่ไปให้นายทะเบียนสมรสจดแจ้งสัญญาใหม่ลงในทะเบียนสมรสได้หรือไม่
     ถ้าดูธรรมดาแล้วน่าจะทำได้ เพราะเป็นเรื่องที่สามีภริยาต้องการจะเปลี่ยนสัญญากันเอง แต่เรื่องนี้กฎหมายเห็นว่าคู่สมรสจะเปลี่ยนแปลงกันเองไม่ได้ เพราะกฎหมายให้ทำสัญญาได้เฉพาะสัญญาก่อนสมรสเท่านั้น เมื่อทำสัญญาแล้ว จดแจ้งในทะเบียนสมรสแล้วย่อมมีผลสมบูรณ์จะมาเปลี่ยนแปลงกันเองไม่ได้ เรื่องอย่างนี้กฎหมายก็เห็นใจคู่สมรสเหมือนกันจึงเปิดช่องให้คู่สมรสเปลี่ยนแปลงสัญญากันได้
     แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น คือให้ศาลพิจารณาอีกครั้งว่าควรจะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้หรือไม่ ถ้าศาลไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ก็เปลี่ยนแปลงสัญญาเดิมไม่ได้ ถ้าศาลอนุญาต ศาลจะแจ้งไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจ้งสัญญาใหม่ไว้ในทะเบียนสมรสต่อไป   
เมื่อพี่น้องพอจะรู้เรื่องสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนสมรสพอสมควรแล้ว ต่อไปนี้เราจะตอบจดหมายคุณกุหลาบ เวียงพิงค์ที่ถามมา...
     ข้อ 1. ที่คุณกุหลาบ เวียงพิงค์ถามว่าได้ทำสัญญาห้ามนายอาชาคู่สมรสยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของเธอก่อนสมรสนั้นใช้ได้ อย่าลืมให้คู่สัญญาลงชื่อพร้อมด้วยพยานอีก 2 คนขึ้นไปด้วย แต่คุณกุหลาบจะต้องนำสัญญานี้ไปให้นายทะเบียนสมรสจดแจ้งสัญญาลงในใบทะเบียนสมรสจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย
     ข้อ 2. สัญญาที่ว่านายอาชาคู่สมรสจะต้องร่วมหลับนอนกับเธอทุกคืนจนกว่าจะหย่าขาดจากกันนั้น สัญญาข้อนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ใช้ไม่ได้ เป็นโมฆะตามกฎหมาย เพราะเหตุว่า... คนเราไม่ใช่เครื่องจักร จะปั๊มอะไรตามใจปรารถนาไม่ได้...

     เราเร้าอารมณ์ด้วยแรงรัก
     จะเบาหนักจักเป็นเช่นนั้นได้
     มิใช่กอดก่ายกันทุกวันไป
     รักมิใช่เครื่องจักรปักเสาเรือนชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ยินดีรับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี
โทร.089-897-1334, 088-617-5445, 089-688-8902
                      

 

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);