กฎหมายสามัญประจำบ้าน : เพื่อนบ้านกับรั้วบ้าน
  
  
ColumDetail
10
กฎหมายสามัญประจำบ้าน : เพื่อนบ้านกับรั้วบ้าน
 

HUG Magazine ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 
กฎหมายสามัญประจำบ้าน : บุญร่วม เทียมจันทร์

 


เพื่อนบ้านกับรั้วบ้าน

 

เพื่อนบ้านกับรั้วบ้าน

    ‘เพื่อนบ้านที่ดี ดีกว่าญาติที่อยู่ห่างไกล เพื่อนบ้านที่ร้าย ร้ายกว่าโจรที่อยู่ห่างไกล’ มีจดหมายฉบับหนึ่งถึงข้าพเจ้า ขอปรึกษาปัญหากฎหมาย...

    ‘ดิฉันชื่อ บัว อายุ 65 ปี อยู่จังหวัดอยุธยา อำเภอเมือง บ้านของดิฉันเป็นบ้านทรงไทยสมัยเก่า อยู่ในที่ดิน 1 ไร่เศษ มีรั้วอิฐล้อมรอบ มีบ้านนายมีอยู่ทางทิศเหนือรั้วติดกัน บ้านนางแม้นอยู่ทางทิศใต้รั้วติดกัน ดิฉันมีความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านทั้งสองคือ
    นายมีขุดบ่อน้ำห่างรั้วบ้านของดิฉันประมาณ 1 เมตร ทำให้รั้วบ้านของดิฉันแตกร้าวเป็นรอยยาวประมาณ 10 เมตร ดิฉันขอให้เขาใช้ค่าเสียหายทำรั้วบ้านให้ดิฉันใหม่ เขากลับบอกว่า “กูขุดบ่อในเขตบ้านของกู คนอื่นไม่เกี่ยว” ดิฉันอยากรู้ว่านายมี มีความผิดหรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ดิฉัน                   
    ส่วนนางแม้น บ้านทางทิศใต้ก็นำความเดือดร้อนให้แก่ดิฉันด้วย คือ เขาจะปลูกตึก 3 ชั้น เอารถบรรทุกขนาดใหญ่มาตอกเสาเข็ม ทำให้รั้วอิฐที่ติดกับบ้านนางแม้นทรุดลงยาวประมาณ 10 เมตร ดิฉันขอให้นางแม้นใช้ค่าเสียหายรั้วบ้านทรุด นางแม้นบอกว่าเขาเหมาให้ผู้รับจ้างไปสร้างตึก ขอให้ดิฉันไปเอาค่าเสียหายจากผู้รับเหมาเอง ดิฉันก็ไปถามผู้รับเหมา ผู้รับเหมาบอกว่าให้ไปขอค่าเสียหายจากเจ้าของบ้านเอง                
    แล้วจะให้ดิฉันทำอย่างไร รั้วบ้านทิศเหนือก็แตกร้าว รั้วบ้านด้านทิศใต้ก็ทรุดเสียหาย เพราะการกระทำของเพื่อนบ้านทั้งสอง จึงขอปรึกษาอาจารย์ว่าดิฉันจะทำอย่างไร จึงจะได้ค่าเสียหาย                           
                                            ลงชื่อ ป้าบัว บ้านดอน

             ............................................................................................................................

    ฟังป้าบัวแล้ว น่าสงสารแกนะ น่าจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็น ‘ป้าบัว รั้วพัง’ มากกว่า เพราะรั้วบ้านของแกพังทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ ก่อนจะตอบจดหมายป้าบัว – รั้วพัง ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อย... ความจริงเรื่องขุดดิน บรรทุกน้ำหนักบนดินนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาเขียนไว้หมดแล้ว                       

(1) การขุดดิน       
    กฎหมายเขาเขียนไว้ว่าห้ามขุดดินห่างแนวเขตที่ดินในระยะเกินสองเมตร เพื่อไม่ให้ดินที่ขุดทำให้รั้วเขตที่ดินของชาวบ้านเสียหาย ส่วนคูหรือขุดร่องเพื่อวางท่อน้ำใต้ดิน กฎหมายห้ามไม่ให้ทำใกล้แนวเขตที่ดินกว่าครึ่งหนึ่ง แห่งส่วนลึกของคูหรือร่องน้ำนั้น   
    เช่น ขุดร่องน้ำลึก 4 เมตร ก็ต้องขุดดินห่างจากรั้วบ้านของชาวบ้านน้อยกว่า 2 เมตรไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขุดดินห่างจากแนวเขตที่ดินตั้งแต่หนึ่งเมตรขึ้นไป รายละเอียดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1342 ...
    มาตรา 1342 บ่อ สระ หลุมรับน้ำโสโครก หรือหลุมรับปุ๋ย หรือขยะมูลฝอยนั้น ท่านว่าจะขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตที่ดินไม่ได้ คูหรือการขุดร่องเพื่อวางท่อน้ำใต้ดินหรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันนั้น ท่านว่าจะทําใกล้ แนวเขตที่ดินกว่าครึ่งหนึ่งแห่งส่วนลึกของคูหรือร่องนั้นไม่ได้ แต่ถ้าทําห่างแนวเขตหนึ่งเมตรหรือกว่านั้น ท่านว่าทําได้ ถ้ากระทําการดังกล่าวไว้ในสองวรรคก่อนใกล้แนวเขตไซร้ท่านว่าต้องใช้ความ ระมัดระวังตามควรเพื่อป้องกันมิให้ดินหรือทรายพังลง หรือมิให้น้ำหรือสิ่งโสโครกซึมเข้าไป
    ที่กฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ดินในที่ดินของคนอื่นที่อยู่ติดกันพังทลาย ถ้าบุคคลกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว ถ้าเกิดความเสียหายต่อเขตที่ดินของผู้นั้น ผู้นั้นก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาและต้องกลบหลุมที่ขุดนั้นด้วย   
    ตัวอย่างที่ 1 จำเลยขุดหลุมส้วมห่างจากเขตที่ดินโจทก์ 15 เซนติเมตรไม่ได้ จะต้องทำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1342 โจทก์มีสิทธิขอให้กลบดินนั้นได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1350/ 2525)               
    ตัวอย่างที่ 2 จำเลยจะสร้างส้วมถูกสุขลักษณะเพียงใดก็ตาม แต่จะสร้างในระยะห่างจากรั้วบ้านคนอื่นอย่างน้อยกว่า 2 เมตรไม่ได้ ศาลพิพากษาให้จำเลยกลบหลุมนั้นได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1607/ 2518)                   

(2) การขุดดินหรือบรรทุกน้ำหนักบนดิน                           
    การขุดดินหรือบรรทุกน้ำหนักบนดินก็ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพียงแต่อาจจะเกิดอันตรายต่อความมั่นคงแห่งที่ดินที่ติดต่อก็ผิดแล้ว แม้จะยังไม่เกิดความเสียหายก็ทำไม่ได้   
    ตัวอย่างที่ 1 ขุดดินต้องระมัดระวัง แดงขุดดินในที่ดินของตนลึก 80 เมตร ที่ข้างบ้านของดำจนอาจจะทำให้ดินในที่ดินของ ดำพังทลาย แม้จะยังไม่ถึงกับดินพังก็ตาม คนที่ขุดดินย่อมทำไม่ได้ เว้นแต่จะจัดการป้องกันความเสียหายนั้น เช่น ปักเสาเทคอนกรีตข้างเขตที่ดินของดำเพื่อป้องกันไม่ให้ดินของดำพัง ทลายลงมา
     ตัวอย่างที่ 2 ห้ามขุดดินเกินควร หนึ่งสร้างตึกคอนโดสูง 10 ชั้น ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ตอกเสาเข็มลงไปในที่ดินของตนโดยไม่ระมัดระวังต่อที่ดินของสองที่อยู่ติดกัน อาจทำให้ที่ดินของสองพังทลาย หรือทำให้บ้านของสองแตกหักได้ เพียงแต่อาจจะเป็นอันตรายต่อที่ดินและบ้านของสองก็ผิดแล้ว ไม่ต้องรอให้บ้านและที่ดินดังกล่าวเสียหายเสียก่อน ทางแก้ของหนึ่งก็คือ การสร้างตึกสูงต้องตอกแผ่นเหล็กล้อมรอบหลุมเพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังลงมาทำให้บ้านและที่ดินของผู้อื่นเสียหายห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินควร การบรรทุกน้ำหนักมากๆ ในที่ดินของตนเอง แต่อาจทำให้ดินยุบตัวลง ซึ่งเพียงแต่อาจทำให้บ้านเรือนที่ดินที่อยู่ใกล้เสียหายไปด้วยก็ทำไม่ได้ โดยไม่ต้องให้เกิดความเสียหายเสีย ก่อน   ตัวอย่างการบรรทุกน้ำหนักเกินควร แดงนำรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกเหล็กและเสาเข็มหนักหลายสิบตันมาจอดที่ดินของตนติดกับบ้านและที่ดินของดำ ทำให้ที่ดินของแดงยุบตัวลงเป็นบ่อจนน่าจะทำให้รั้วบ้านของดำเสียหาย ดังนี้ แดงไม่มีสิทธิทำได้ ดำมีสิทธิฟ้องแดงให้ศาลสั่งให้แดงระงับหรือแก้ไขการกระทำนั้นได้ รายละเอียดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1343 ...    มาตรา 1343 ห้ามมิให้ขุดดินหรือบรรทุกน้ำหนักบนที่ดินเกินควรจนอาจเป็นเหตุอันตรายแก่ความอยู่มั่นแห่งที่ดินติดต่อ เว้นแต่จะจัดการเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหาย
เพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรในที่ดินของตนก็ได้นั้นคงไม่ได้ เพราะถ้าการกระทำนั้นอาจทำให้คนที่อยู่ในที่ดินที่ติดเขตที่ดินเขาเสียหาย เขาก็มีสิทธิฟ้องให้ศาลสั่งห้ามการกระทำนั้นได้และถ้าทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายด้วย เขาก็มีสิทธิฟ้องผู้กระทำผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหายได้ ข้าพเจ้าได้ตอบจดหมายป้าบัว (รั้วพัง) โดยสรุปดังนี้                       
    (1) ป้าต้องไปพูดจาดีๆ กับนายมีกับนางแม้นและผู้รับเหมาของนางแม้น อยู่บ้านใกล้กันอย่าทะเลาะกันจะได้ช่วยเหลือกัน ป้าควรขอให้นายมีซ่อมรั้วบ้านเราให้ดีเหมือนเดิม ขอให้นางแม้นและผู้รับเหมาของนางแม้นชดใช้ค่าเสียหายให้เรา ถ้านายมี นางแม้นและผู้รับเหมาของนางแม้นไม่ยอมหยุดการกระทำดังกล่าว และไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เรา เราจำเป็น ต้องจัดการตามข้อ (2)
    (2) ไปแจ้งความต่อตำรวจว่านายมี นางแม้น ผู้รับเหมาของนางแม้นกระทำละเมิดต่อเรา ให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนเหล่านั้น   
    (3) ถ้านายมี นางแม้น ผู้รับเหมาไม่ยอมหยุดการกระทำดังกล่าว ป้าต้องฟ้องศาลขอให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำละเมิดหยุดการกระทำดังกล่าวและให้เขาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ป้า ข้าพเจ้าแนะนำป้าว่า ถ้าแจ้งความแล้วตำรวจหรือศาลพยายามไกล่เกลี่ยคดีก็ขอให้ป้าพยายามตกลงกับเพื่อนบ้านของเราให้ได้ เพื่อจะได้อยู่กันอย่างสันติสุขตลอดไป และจะได้... ‘ไม่ต้องยุ่ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว’
ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ยินดีรับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี
โทร.089-897-1334, 088-617-5445, 089-688-8902

 

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);