หมากล้อมกับชีวิต : กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 4)
  
  
ColumDetail
08
หมากล้อมกับชีวิต : กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 4)
 

HUG Magazine ปีที่ 7 ฉบับที่ 6
หมากล้อมกับชีวิต

              กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 4)

 

กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 4)


โคะ (การต่อรอง) หรือการปล้นค่าย ถ้าแปลตามภาษาจีน

       รูปที่ 16รูปที่ 17
                               รูปที่ 16                                                    รูปที่ 17

   ในรูปที่ 16 ดำสามารถวางที่ A แล้วจับขาวหมายเลข 1 กินได้ จะเกิดผลดังในรูปที่ 17 ซึ่งเป็นตาขาววาง จะเห็นว่าขาวสามารถวางที่ A แล้วจับดำหมายเลข 1 กินได้ จะเกิดการกินกันไปกินกันมาไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่า ‘โคะ’ จึงมีกฎบัญญัติว่า ในกรณีโคะเช่นนี้ห้ามขาวกินกลับทันที จะต้องไปวางที่อื่นก่อน 1 ครั้ง
    เปิดโอกาสให้ดำพิจารณาว่าจะยุติโคะโดยวางหมากดำปิดที่จุด A หรือจะตามไปรับมือกับขาวที่เพิ่งไปวางใหม่ ซึ่งขาวจะต้องพยายามหาจุดที่จะเป็นอันตรายต่อดำ เพื่อให้ดำต้องตามไปรับมือเรียกว่า ‘ข้อต่อรอง’ ซึ่งถ้าดำเล่นตามทางเลือกหลังนี้ ขาวจึงจะสามารถกลับมาวางที่ A จับดำหมายเลข 1 กินได้ ตอนนี้ดำจะถูกบังคับโดยกฎของโคะบ้าง สลับกันไปเช่นนี้จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเลือกที่จะยุติโคะ
           
 กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 4) 
              รูปที่ 18                                             รูปที่ 18.1                                   รูปที่ 18.2

    ส่วนในรูปที่ 18 นี้ไม่ใช่โคะ เพราะเมื่อดำวางที่ A แล้วจับขาว 2 เม็ดกิน เกิดเป็นรูปที่ 18.1 ซึ่งขาวจะสามารถวางที่ A แล้วจับดำหมายเลข 1 กินได้ทันที เกิดเป็นรูปที่ 18.2 โดยไม่ทำให้เกิดการกินกันกลับไปกลับมาไม่สิ้นสุด

    SEKI (เซกิ) หมายถึง สภาพที่ต่างฝ่ายต่างไม่สามารถฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ในการไล่ล่า เพราะหมากรัดตัว


กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 4)
              รูปที่ 19                                      รูปที่ 20                                           รูปที่ 21

    รูปที่ 19 แสดง SEKI (เซกิ) แบบง่าย ต่างฝ่ายต่างไม่สามารถเข้า ATARI (อาตาริ) ได้ที่ A หรือ B ถ้าดำเข้า ATARI (อาตาริ) ที่ 1 ดังในรูปที่ 20 ขาวจะเป็นฝ่ายจับดำกินที่ 2 แทน รูปที่ 21 แสดง SEKI (เซกิ) อีกแบบหนึ่งที่ต่างฝ่ายต่างมีห้อง 1 ห้อง
    ในสถานการณ์ SEKI (เซกิ) ต่างฝ่ายต่างก็จะไม่เดินต่อในบริเวณนั้น ทำให้หมากบริเวณนั้นทั้งหมดคงเหลืออยู่บนกระดานตอนจบเกม และที่ว่างที่อยู่ภายในจะไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ถ้าในระหว่างการไล่ล่านั้น เราสามารถจับหมากของฝ่ายตรงข้ามกิน เราสามารถยึดหมากเหล่านั้นไว้เป็นเชลย และมีผลต่อการนับคะแนนตอนจบเกมได้


กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 4)

           รูปที่ 22                                                   รูปที่ 23                                       รูปที่ 24

    ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 22 ซึ่งเป็นทีของดำเดิน ถ้าดำไปเดินที่อื่นขาวจะสามารถจับดำกินได้โดยเดินที่ A ดังนั้นดำต้องเดินที่ 1 ดังในรูปที่ 22 ทำให้ขาวไม่สามารถเข้า ATARI (อาตาริ) ที่ A ได้ เพราะหมากรัดตัว ขาวจึงจับดำกิน 2 เม็ดก่อน โดยเดินที่ 2 ได้เชลยไป 2 เม็ด จากนั้นขาวจึงพร้อมจะเข้า ATARI (อาตาริ) ที่ A อีก ดำจึงต้องเดินที่ 1 ดังในรูปที่ 23 อีก ทำให้ขาวไม่สามารถเข้า ATARI (อาตาริ) ที่ A ได้อีก เพราะรัดตัว ขาวจึงจับดำหมายเลข 1 กินอีกครั้งหนึ่งเอาไปรวมกับเชลย และสภาพขณะนี้จะกลายเป็น SEKI (เซกิ) ไป
     โดยปกติในการไล่ล่า ถ้าจำนวน LIBERTY (ลิเบอตี้) ภายในมากกว่า LIBERTY (ลิเบอตี้) ภายนอกเกิน 2 จุด เมื่อไร จะมีโอกาสเกิด SEKI (เซกิ) ได้สูงดังเช่นในรูปที่ 24 ขาวมี LIBERTY (ลิเบอตี้) ภายใน 4 จุด แต่มี LIBERTY (ลิเบอตี้) ภายนอกเพียง 2 จุด จะเกิด SEKI (เซกิ) ขึ้น

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);