กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)
  
  
ColumDetail
08
หมากล้อมกับชีวิต : กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)
 

HUG Magazine ปีที่ 7 ฉบับที่ 5
หมากล้อมกับชีวิต

 


กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)

 

กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)


กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)
                     รูปที่ 11                                                                                 รูปที่ 11.1
  
     รูปที่ 11 : ดำมี 1 ห้องจริง ถูกล้อมรอบโดยขาว ขาวสามารถวางหมาก ณ จุด Δ แล้วกินดำทั้งกลุ่มได้ เพราะได้รัดตัวดำ ทั้งจากภายนอกและภายในแล้ว (ขาวต้องล้อมดำภายนอกให้รอบเสียก่อน จึงจะสามารถวางหมากของตนที่จุด Δ ได้)
      รูป 11.1 : แต่ถ้ายังไม่ ‘รัดตัว’ โดยรอบแล้ว จุด Δ เป็นจุดต้องห้าม เพราะจะเป็นการฆ่าตัวตายของขาว

      2.1 หมากเป็น คือกลุ่มหมากที่มีห้องจริงอยู่ภายใน 2 ห้อง หรือมากกว่า

กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)
                      รูปที่ 12                                                                                    รูปที่ 13

    ในรูปที่ 12 ดำถูกขาวล้อมรอบ มีห้องจริง 2 ห้องอยู่ภายใน
    ขาวไม่สามารถวางหมาก ณ จุด Δ แล้วกินดำทั้งกลุ่มได้ เพราะ
ยังเหลือจุด  จึงเป็นการฆ่าตัวตาย หรือขาวจะเลือกวางที่จุด  ก่อน ก็ยังเหลือห้องที่ Δ ดำจึงรอดอยู่ในวงล้อมของขาวได้ และได้พื้นที่ 2 จุด
   
   ในรูปที่ 13 ดำถูกขาวล้อมรอบมี 2 ห้อง แต่ห้อง Δ เป็น
ห้องปลอม ขาวสามารถวางหมากที่ Δ แล้วกินดำที่มีเครื่องหมาย O ได้ ซึ่งต่อไปขาวจะวางหมากที่จุด  แล้วกินดำหมดทั้งชุด


                                กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)
                                                                   รูปที่ 14

     ในรูปที่ 14 ดำถูกขาวล้อมรอบมี 1 ห้องใหญ่ 3 จุด ถ้าดำวางก่อนที่จุด Δ ดำจะรอดชีวิต เพราะมี 2 ห้องจริง แต่ถ้าขาววางก่อน ณ จุด Δ ดำจะตาย


กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)
      รูปที่ 14.1            รูปที่ 14.2            รูปที่ 14.3               รูปที่ 14.4                 รูปที่ 14.5

    ตัวอย่างเช่น กลุ่มหมากดำที่มุมในรูปที่ 14 เมื่อวางขาวก่อนที่ A ดังในรูปที่ 14.1 แล้วจะเดินต่อที่ B ดังในรูปที่ 14.2 บังคับให้ดำกินหมากขาว 2 เม็ด โดยวางที่ C ปรากฏผลดังในรูปที่ 14.3 จากนั้นขาววางที่ A อีก ดังในรูปที่ 14.4 บังคับให้ดำกินหมากขาว 1 เม็ด โดยวางที่ B ปรากฏผลดังในรูปที่ 14.5 ซึ่งเป็นกลุ่มหมากดำที่ถูกล้อมรอบโดยหมากขาว แล้วมีห้องอยู่ภายในเพียงห้องเดียว ดำจึงตาย

                                 กฎ – กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 3)
                                                                  รูปที่ 15

     ในรูปที่ 15 ดำถูกขาวล้อมรอบมี 1 ห้องใหญ่ 4 จุด มีจุดกลางที่จะสามารถแบ่งห้อง 2 จุด คือ Δ  และ ดำจะสามารถรอดชีวิตได้อย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะถ้าขาววางหมากที่จุด Δ ดำจะวางแบ่งห้องที่ หรือถ้าขาววางที่ ดำจะวางที่ Δ ได้เสมอ แต่ถ้าปล่อยให้ขาววางหมากทั้งที่ Δ  และ ดำจะตายในที่สุด

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);