หมากล้อมกับชีวิต : กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2)
  
  
ColumDetail
12
หมากล้อมกับชีวิต : กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2)
 

HUG Magazine ปีที่ 7 ฉบับที่ 4
หมากล้อมกับชีวิต

 


กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2) 2. การกินกัน – หมากตายและหมากเป็น

 

กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2)
2. การกินกัน – หมากตายและหมากเป็น

    การเล่นให้ชนะ นอกจากจะพยายามเดินหมากเพื่อล้อมพื้นที่ใหญ่ๆ แล้ว การจับคู่ต่อสู้กินและการบุกเข้าไปทำลายพื้นที่ของคู่ต่อสู้ก็เป็นกลยุทธที่สำคัญ
    2.1 ลักษณะของหมากที่ถูกกิน คือหมากหรือกลุ่มของหมากที่ถูกปิดลมหายใจ โดยหมากของฝ่ายตรงข้ามหมด ทุกๆ ลมหายใจ (ลมหายใจคือ จุดที่อยู่ใกล้หมากนั้นมากที่สุด ตามแนวเส้น)
หมายเหตุ : จุดที่อยู่ใกล้หมากในแนวทะแยง จึงไม่ใช่ลมหายใจเพราะไม่มีเส้นเชื่อมออกมา
    กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2)
   
     รูปที่ 4 : แสดงหมากและกลุ่มหมากดำถูกกินที่มุมกระดาน ซึ่งขาวจะหยิบหมากดำออกไปเป็นเชลยทันที เกิดเป็นรูปที่ 4.1
     รูปที่ 5 : แสดงหมากและกลุ่มหมากดำถูกกินที่ข้างกระดาน ซึ่งขาวจะหยิบหมากดำออกไปเป็นเชลยทันที เกิดเป็นรูปที่ 5.1
     รูปที่ 6 : แสดงหมากและกลุ่มหมากถูกกินที่กลางกระดาน ซึ่งขาวจะหยิบหมากดำออกไปเป็นเชลยทันที เกิดเป็นรูปที่ 6.1

 
2.2 ห้อง คือ พื้นที่ว่างที่อยู่ภายในกลุ่มหมาก มี 2 ชนิด คือห้องจริงและห้องปลอม


                       กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2)

     รูปที่ 7 แสดงลักษณะของห้องที่มุม, ที่ข้าง และกลางกระดาน กลุ่มหมากด้านบนมีห้อง 1 ห้องที่จุด Δ กลุ่มหมากด้านล่างมีห้อง 2 ห้องที่จุด Δ และจุดที่มีเครื่องหมาย


                       กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2)

รูปที่ 8 แสดงห้องปลอมคือห้องที่จุด Δ เพราะขาวสามารถวางหมากของตนลงที่จุด Δ แล้วกินหมากดำที่มีเครื่องหมาย O  ไปได้

                     กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2)

รูปที่ 9 แสดงห้องจริงคือห้องที่จุด Δ เพราะขาวไม่สามารถกินหมากดำที่มีเครื่องหมาย O โดยการวางหมากที่จุด Δ ได้อีกแล้ว ถ้าขาววางหมาก ณ จุด Δ จะเป็นการฆ่าตัวตาย เพราะถูกดำล้อมหมดทุกด้าน (รัดตัว) และเป็นข้อห้ามประการหนึ่งของการเดินหมากคือ ‘ห้ามฆ่าตัวตาย’


                    
   
    2.3 หมากตาย คือกลุ่มหมากที่ถูกล้อมโดยฝ่ายตรงข้ามโดยรอบแล้วไม่มีห้องอยู่ภายในเลย หรือมีอยู่เพียง ห้องเดียว

                    กฎ - กติกา การเล่นหมากล้อม (ตอนที่ 2)

รูปที่ 10 แสดงกลุ่มหมากดำที่ตายอยู่ที่มุม, ที่ข้าง และกลางกระดาน หลังจากขาววางเม็ด Δ ลงไปปิดลมหายใจสุดท้ายของกลุ่มหมากดำ จะสามารถหยิบหมากดำออกจากกระดานทั้งหมดได้

 

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);