หมากล้อมกับชีวิต : หมากล้อม... เกมฝึกปัญญา
  
  
ColumDetail
09
หมากล้อมกับชีวิต : หมากล้อม... เกมฝึกปัญญา
 

HUG Magazine ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
หมากล้อมกับชีวิต

  หมากล้อม... เกมฝึกปัญญา

 

หมากล้อม... เกมฝึกปัญญา

    หมากล้อมเป็นหมากกระดานจีนโบราณ มีอายุเก่าแก่หลายพันปี เป็นหมากกระดานที่มีคุณค่าแฝงหลักปรัชญาแนวคิดไว้มากมาย ทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เล่นได้เป็นอย่างดี เป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก
    ในประเทศไทยก็มีการแข่งขันกันทุกระดับ ตั้งแต่กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กีฬาอาชีวะเกมส์ ฯลฯ ส่วนการแข่งขันระดับนานาชาติ ก็มีมากมายตั้งแต่ กีฬา SEA Games, Asian Games และ World Mind Sport Games ที่แข่งขันต่อเนื่องจากกีฬา Olympic
    หลักในการเล่นหมากล้อมหลายอย่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การฝึกเล่นหมากล้อมจะเป็นการฝึกการตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องเดิมๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆ กระดาน เท่ากับเป็นการลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดความคุ้นชิน ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนอุปนิสัย - ทัศนคติในการคิดและการกระทำได้ หลายท่านถึงกับขนานนามเกมหมากล้อมว่าเป็น ‘ห้องแล็ปมนุษย์’ เลยทีเดียว
    และที่สำคัญ แนวทางของเกมหมากล้อมเป็นแนวทางที่สอดคล้องกันกับแนวทางธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสันโดษ - พอเพียง การแบ่งสรรปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล ไม่โลภมาก ไม่คิดเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ความมีเมตตา ไม่คิดฆ่า - คิดทำลาย การเล่นหมากล้อมเป็นประจำ ทำให้เราได้เจริญภาวนาในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ จนเกิดมี เกิดเป็นขึ้นมาในกมลสันดาน เป็นการยกระดับภูมิธรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรมให้เจริญขึ้นในจิตใจ
    คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้กลั่นกรองสรุปคุณประโยชน์ของการฝึกเล่นหมากล้อมจากประสบการณ์การเล่นหมากล้อมมาเป็นเวลากว่า 30 ปีไว้ว่า เป็นการพัฒนาทักษะทางปัญญาในด้านต่างๆ ดังนี้
    1. การวางแผน การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลมิใช่อารมณ์
    2. ความสำเร็จจะเกิดได้จากการผสมผสานระหว่างนโยบาย, กลยุทธ์ และยุทธวิธีที่ดีพร้อม
    3. การปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยอมรับความจริง และพร้อมที่จะปรับปรุงบทบาทตามสถานภาพใหม่
    4. ผู้ที่ไม่พัฒนาย่อมล้าหลังและล่มสลายไปในที่สุด คือเราควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายไปในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแรงมั่นคงของเรา จะทำให้เราทิ้งห่างคู่ต่อสู้ไปได้เอง ไม่ควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายไปในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม เพราะ ‘กำลัง’ ที่มุ่งใช้ในการทำลายล้างมักมีปฏิกิริยาย้อนกลับรุนแรง
    5. การแบ่งสรรปันส่วน คือได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง ไม่มีทางได้ทั้งหมด เมื่อได้มาก็ต้องเสีย เมื่อเสียไปแล้วค่อยหาทางได้กลับมา
    6. การจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ โดยเฉพาะงานด่วนต้องทำก่อนงานใหญ่เสมอ
    7. การจัดดุลยภาพระหว่างเรื่องราวต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิต เสมือนการดูแลสนามรบ ‘อย่าชนะสนามรบ แต่แพ้สงคราม’
    8. ศึกษา ‘กำลัง’ ที่เกิดจากการรวมตัวเป็นกลุ่มของหมากบนกระดาน, การเปรียบเทียบกำลัง, สะสมกำลัง, การป้องกันการเสื่อมสลายของกำลัง และสุดท้ายคือการใช้ ‘กำลัง’ อย่างมีธรรมะเพื่อการสร้างสรรค์
     9. การรู้จักประมาณและเคารพผู้อื่นในฐานะที่ต่างก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน
    10. เมื่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีฝีมือทัดเทียมกัน คนแพ้ก็คือคนที่ทำผิดมากกว่า จึงฝึกให้มีความสุขุมรอบคอบ ควบคุมตัวเองให้ทำผิดน้อยที่สุด รู้จักอดทนอดกลั้น โดยพยายามประคองตัวเองเมื่อเพลี่ยงพล้ำ และแม้ว่าจะเล่นแพ้ก็ให้ประโยชน์ในด้านการเตือนสติให้สำรวจตัวเองว่า เราได้ทำอะไรผิดไปบ้าง จุดบกพร่องของเราอยู่ที่ไหน
    11. ช่วยให้เข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลง อันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ไม่ยึดติด ช่วยยกระดับภูมิจิตให้เข้าถึงความว่าง ความสงบ อันเป็นคุณภาพจิตขั้นสูงสุด

    ยกตัวอย่างเช่น ทักษะทางปัญญาในข้อ 2 จะสอดคล้องกับหลัก ‘สัมมาทิฏฐิ’ ในมรรค 8 ผู้เล่นหมากล้อมเป็นประจำจะมีความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำของขาเองเท่านั้น เขาจะถือหลักการแห่งเหตุและปัจจัย มองอะไรๆ ตามเหตุและผล และเชื่อว่าการกระทำคืออำนาจใหญ่ที่สุดที่จะบันดาลชะตากรรม ไม่เชื่อถือในเรื่องการบนบานศาลกล่าว โชคชะตาฟ้าลิขิต สิ่งศักดิ์สิทธ์ดลบันดาล ดังที่นักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่า การที่คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น

    เป็นเรื่องของ ‘การเสาะหา’ ไม่ใช่ ‘เกิดมาเป็น’
    เป็นเรื่องของ ‘การต่อสู้’ ไม่ใช่ ‘นั่งดูดวง’
    เป็นเรื่องของ ‘ความเชี่ยวชาญ’ ไม่ใช่ ‘โชคช่วย’
    เป็นเรื่องของ ‘การฝึกฝน’ ไม่ใช่ ‘บุญหล่นทับ’
    เป็นเรื่องของ ‘ความสามารถ’ ไม่ใช่ ‘วาสนา’
    เป็นเรื่องของ ‘พรแสวง’ ไม่ใช่ ‘พรสวรรค์’
    เป็นเรื่องของ ‘การกระทำ’ ไม่ใช่ ‘บนบาน’


 
    ผู้สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมหมากล้อม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย www.thaigo.org และ www.thaigogenius.com

 

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);