หมากล้อมกับชีวิต : หมากล้อม... เกมอัจฉริยะ
  
  
ColumDetail
09
หมากล้อมกับชีวิต :  หมากล้อม... เกมอัจฉริยะ
 

HUG Magazine ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
หมากล้อมกับชีวิต

 


 หมากล้อม... เกมอัจฉริยะ

 

 

หมากล้อม... เกมอัจฉริยะ

 หมากล้อมเป็นหมากกระดานจีนโบราณ มีอายุเก่าแก่หลายพันปี  เป็นหมากกระดานที่มีคุณค่าแฝงหลักปรัชญาแนวคิดไว้มากมาย ทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เล่นได้เป็นอย่างดี เป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีการแข่งขันกันทุกระดับ ตั้งแต่กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กีฬาอาชีวะเกมส์ ฯลฯ  ส่วนการแข่งขันระดับนานาชาติ ก็มีมากมายตั้งแต่ กีฬา SEA Games, Asian Games และWorld Mind Sport Games ที่แข่งขันต่อเนื่องจากกีฬา Olympic
    หลักในการเล่นหมากล้อมหลายอย่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การฝึกเล่นหมากล้อม จะเป็นการฝึกการตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องเดิมๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆ กระดาน เท่ากับเป็นการลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดความคุ้นชิน ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนอุปนิสัย - ทัศนคติในการคิด การกระทำได้ หลายท่านถึงกับขนานนามเกมหมากล้อมว่าเป็น ‘ห้องแล็ปมนุษย์’ เลยทีเดียว และที่สำคัญ แนวทางของเกมหมากล้อมเป็นแนวทางที่สอดคล้องกันกับแนวทางธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสันโดษ - พอเพียง  การแบ่งสรรปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล ไม่โลภมาก ไม่คิดเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ความมีเมตตา ไม่คิดฆ่า-คิดทำลาย การเล่นหมากล้อมเป็นประจำ ทำให้เราได้เจริญภาวนาในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ จนเกิดมีเกิดเป็นขึ้นมาในกมลสันดาน เป็นการยกระดับภูมิธรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรมให้เจริญขึ้นในจิตใจ

    นอกจากในแง่ของการส่งเสริมด้านคุณธรรม - จริยธรรมแล้ว หมากล้อมยังมีความเป็นศาสตร์ที่จับต้องได้ กล่าวคือ กระดานหมากล้อม มีขนาด ถึง 361 จุด และตัวหมากทั้งขาวและดำก็มีความอิสระเต็มที่ที่จะวาง ณ จุดใดๆ ก็ได้บนกระดาน ดังนั้น หมากเม็ดแรกจะมีโอกาสความเป็นไปได้ในการวางถึง 361 ตำแหน่ง, หมากเม็ดที่ 2 จะมีโอกาสเท่ากับ 360 หมากเม็ดที่ 3 จะมีโอกาสเท่ากับ359, ...นั่นคือความเป็นไปได้ของรูปแบบการวางหมาก ทั้งเกมจะมีค่าเท่ากับ  361 x  360  x 359  x ... x 1 หรือเท่ากับ 361! (361 Factorial) ซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล (ประมาณ 10 ยกกำลัง 768)
    จึงมีผู้พยายามทำให้เรื่องราวซับซ้อนน้อยลง โดยแยกการศึกษาหมากออกเป็น Zone ต่างๆ เช่น บริเวณมุม (ภาษาหมากล้อม เรียกว่า Joseki) และจำกัดโอกาสในการวางหมากในบางตำแหน่ง ซึ่งพบว่าน่าจะเป็นหมากที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีประสิทธิภาพต่ำๆ ออกไปบ้าง ลักษณะจะออกมาในรูปของ Decision Tree กล่าวคือหมากเม็ดที่ 1 บริเวณมุม ควรจะมีหมากเม็ดที่ 2 ณ บริเวณใดบ้าง ที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล และแต่ละตำแหน่งของหมาก เม็ดที่ 2 นี้ ควรจะมีหมากเม็ดที่ 3 ณ ตำแหน่งไหนบ้าง แล แต่ละตำแหน่งของหมากเม็ดที่ 3 ควรจะมีหมากเม็ดที่ 4 ณ ตำแหน่งใดบ้าง และ... 
    จากนั้นต้องมีเทคนิคในการเลือกทางเลือกต่างๆ  เหล่านี้จากทรัพยากร (คือสภาวะหมากของตน) เทียบกับสภาวะแวดล้อม (คือสภาวะหมากของคู่ต่อสู้) โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อการครอบครองพื้นที่ที่มากกว่า แม้ในลักษณะนี้ก็ยังมีสูตรการเล่นบริเวณมุมเป็นหมื่นสูตร มีตำราเขียนเกี่ยวกับ Joseki อยู่มากมาย เช่น 38 Basic Joseki, Corner Enclosure, dictionary Of Basic Joseki Vol. 1, 2 และ 3 เป็นต้น

    เนื่องจาก ต้องจัดการกับความเป็นไปได้ จำนวนสูงมาก จึงมีผู้พยายามพัฒนาทางด้าน Computer Software ให้มาช่วยแก้ปัญหาของเกมนี้ แต่เนื่องจากขนาดกระดานหมากล้อมใหญ่กว่า กระดานหมากรุกถึง 5 เท่าครึ่ง (หมากรุกมีเพียง 64 ตา) ประกอบกับความอิสระสูงสุดของตัวหมากที่ไม่มีการจำกัดรูปแบบการเดินเหมือนเรือ หรือม้า และไม่สามารถกำหนดคุณค่ามาตรฐาน (เช่น เรือมีค่ามากกว่าม้า, ม้ามีค่ามากกว่าเม็ด - ส่วนขุนมีค่าเป็นอินฟินิตี้ เป็นต้น) เพราะคุณค่าของหมากล้อมแต่ละเม็ด จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่วางลง และจังหวะเวลาที่วางลงนั้นด้วย
    นอกจากนั้นหมากที่วางลงไปแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงคุณค่า เพิ่มขึ้นได้โดยการเกาะกลุ่มกับหมากเม็ดอื่น และแม้กลุ่มหมากนี้จะไม่ได้เพิ่มจำนวนแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงคุณค่าไปเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย (Relative Value) จึงทำให้ Software ของหมากล้อม ยังมีระดับฝีมือที่ต่ำอยู่มากไม่เหมือน โปรแกรมหมากรุกเช่น โปรแกรม ‘Deep Blue’ ของ IBM ที่สามารถพัฒนาขึ้นจนสามารถเอาชนะแชมป์โลกหมากรุกสากล Garry Kasparov เมื่อปี ค.ศ.1997

    มูลนิธิ อิง ของ มร. อิง ซาง ฉีแห่งประเทศไต้หวัน ได้จัดให้มีการแข่งขัน Software หมากล้อมขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้ตั้งเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 40 ล้าน NT$  สำหรับผู้ที่สามารถพัฒนา Software  ให้มีความสามารถสู้กับนักหมากล้อมมืออาชีพของไต้หวันแบบไม่มีแต้มต่อได้ นักคอมพิวเตอร์จากทั่วโลกกำลังขะมักเขม้นในการพัฒนา Software เข้าชิงเงินรางวัลก้อนนี้ (เพียงแค่ชนะเลิศ Software ของแต่ละปีก็มีมูลค่าประมาณ 2 แสน NT$ แล้ว)
    มีคนพยายามใช้เทคนิควิธีการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Parallel Programming หรือ Artificial Intelligence ซึ่งก็เป็นการท้าทาย โปรแกรมเมอร์ทั้งหลายทั่วโลก ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมปี 2555 โปรแกรมหมากล้อมชื่อ Zen ของ Yoji Ojima สามารถเอาชนะนักหมากล้อมมืออาชีพระดับ 9 ดั้งของญี่ปุ่น Takemeya Masaki ผู้เคยเป็นแชมป์หมากล้อมระดับนานาชาติได้ถึง 2 เกมโดยมีแต้มต่อเพียง 4 หมากเท่านั้น
 
    ในระบบเครือข่าย Internet ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับหมากล้อมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การเล่น, หนังสือ, การแข่งขันต่างๆ ทั่วโลก, ข่าวคราวในวงการหมากล้อมโลก, การเรียน –  การสอน, ชมรมหมากล้อมทั่วโลก, มี  Server ที่ให้บริการเล่นหมากล้อม online โดยท่านสามารถใช้ search engine ค้นหาคำว่า board games/go ท่านก็จะพบ link ต่างๆ มากมาย

    ผู้สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมหมากล้อม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย www.thaigo.org และ www.thaigogenius.com

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);